SZENT ISTVÁN KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA
5400 Mezőtúr, Szabadság tér 1.
Főbejárat

" A szeretet csodát művel minden nap"


"A szív tudása felülről jön"


Iskolánkra a nevelés és oktatás szoros egysége a jellemző, mindent a katolikus vallás szellemiségének megfelelő értékrend határozza meg.

Az oktató munkában fontosnak tartjuk az egyéni képességek kibontakoztatását, az alapkészségek folyamatos fejlesztését, a tanulás folyamatának elsajátítását. Hisszük és valljuk, hogy minden gyermek érték. Ennek érdekében az oktatási módszerek közül a differenciálást, a kompetenciák képességének fejlesztését, a csoportmunkát, pármunkát, projektmunkát alkalmazzuk a tanítási órákon.

A nevelés során keresztényi gondolkodás kialakításával a tanulók megtanulják a konfliktusok kezelését, egymás elfogadását, a közösség érdekének elsőbbségét, a viselkedési szabályok elfogadását.


Iskolánkban lehetőség van az egész napos ellátás igénybevételére, szakkörökön, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon való részvételre, versenyeken és iskolai rendezvényeken történő szereplésekre.

Hagyományaink között szerepel az állami és egyházi ünnepek, valamint az anyák napjának méltó megünneplése.

Iskolánk rendelkezik a mai kor színvonalának megfelelő számítástechnikai szaktanteremmel és tornateremmel is.

 


Juhász Gyula:

Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

1902

Hírek, események

További Híreink

Hittan verseny

2014. november 21-én a Szent Gellért Katolikus Általános Iskolában Hittan versenyt tartottak Gyomaendrődön.
Iskolánk csapata 3. helyezést ért el.
Gratulálunk!
Csodás évkezdés

A népmese napja alkalmából megrendezésre került mesemondó versenyen
I. helyezést
ért el
három tanulónk!

Juhász Gergő,
Juhász Judit,
Garai Hajnal.

Felkészítő tanáruk: Garainé Bordács Márta

Gratulálunk!

/2014.10.07/
Az idei tanévben is színes programokkal készülünk minden diáknak.

Az előző évhez hasonlóan sor kerül majd az egészségnapra az idén ősszel, melyet majd az Erzsébet-napi KALÁSZ műsor, s a karácsonyi készülődés.


/2014.09.01/

INTÉZMÉNYI INFORMATIKA FEJLESZTÉSE

Iskolánk a TIOP-1.1.1 pályázaton számos informatikai eszközhöz jutott, melyek az alábbiak:

- Tantermi pc: 16 db
- Tanári notebook: 10 db
- Tablet pc: 10 db
- Tantermi csomag: 5 db

A pályázatnak köszönhetően új hálózat kiépítésére is sor fog kerülni az idén ősszel.

/2014.09.01/


További Híreinkgyermeknap


Aula bejárata